קידומת ארה"ב | אזור חיוג בארה"ב (צפון אמריקה)

אז איך מתקשרים לארה"ב? פשוט מחייגים את ספרות החיוג של ספק השיחה שלכם ולאחר מכן מוסיפים +1

ערים הנמצאות בארה"ב